Son yıllarda özellikle eski binaların kentsel dönüşüme girmesiyle birlikte arsa payı üzerinde çok konuşulan bir konu haline geldi.

Peki, arsa payı nedir?
Arsa payı fazla olan eski bir apartmanı almak niye kazançlıdır?

Arsa payı, apartman ve benzeri yapılarda, her bağımsız bölüme kat mülkiyeti yönünden düşen arsa hakkı olarak tanımlanır. Tapuda yazan arsa payı; kat mülkiyetinin söz konusu olduğu yerlerde, yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen bina içindeki değerlerine göre belirlenen ortak mülkiyet payına denilir. Kat mülkiyetinin başkasına devri veya miras yoluyla geçmesi halinde ona bağlı arsa payı da birlikte geçer; arsa payı, kat mülkiyetinden veya kat irtifakından ayrı olarak devredilemiyeceği gibi, miras yoluyla da geçmez ve başka bir hakla kayıtlanamaz. Ana gayrimenkulde, kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı kurulmamış arsa payı bırakılamaz. Kat mülkiyetini kayıtlayan haklar, kendiliğinden arsa payını da kayıtlar. Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu hakla bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz. Ana gayrimenkulde kat mülkiyetinin kurulmasından önce o gayrimenkulün kütükteki sayfasına tescil veya şerh edilmiş olan haklar kat mülkiyetini de,kaide olarak arsa payı oranında, kendiliğinden kayıtlar.

 

30.10.2017
 

Berkan TEMUR 2017