Kamulaştırma olarak bilinen istimlakın yapılması için imar planında taşınmazın kamu hizmetine tahsis edilmesi gerekir. İstimlak ya da kamulaştırma, bir bölgenin ihtiyacı doğrultusunda ve kamu yararı gözetilmesi durumunda özel kişilere ait gayrimenkullerin, kanun esaslarına göre karşılığı ödenmek koşuluyla alınmasıdır.

 

İstimlak işlemleri, 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 1580 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ile belirlenmiştir. Belediye tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için imar planında gayrimenkulün kamu hizmetine tahsisli olması gerekir. İstimlak özel mülkiyetin tamamının veya bir kısmının devlet mülkiyetine geçmesi veya bu gayrimenkul üzerinde idari irtifaklar kurmak biçiminde gerçekleşir. İstimlak ya da kamulaştırmalarda, Anayasa ile ilgili kanunda öngörülen esaslara göre tespit edilmiş taşınmaz bedelinin nakden ve peşin olarak koşulsuz ödenmesi gereklidir.

 

İstimlak bedeli nasıl belirlenir? İstimlak bedeli, hükümet veya kamu tüzel kişileri tarafından kamu yararı için özel mülkiyete ait malların el konulmasında verilen meblağ olarak tanımlanabilir. Kamu tüzel kişileri, belediyeler, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Üniversiteler tarafından yapılabilen istimlak eyleminde ödenen bedel 4650 Sayılı Kanun ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile düzenlenmiştir. İstimlak bedeli hesaplama işlemi, sulama, turizm gibi büyük projelerde istimlak bedelinin en az 6'ta 1'i peşin olmak üzere, geri kalan kısmını devletin ödediği, en yüksek faizle 5 yıla yayılan bir ödeme planı ile ödenebilir.

 

30.10.2017

Berkan TEMUR 2017