Satış vaadi sözleşmesi, alıcı ve satıcının karşılıklı olarak satıcının taraflarca belirlenen bir bedel karşılığında taşınmazın satışını vermek, alıcının da bu taşınmazı satın almak ve bedelini ödemek konusunda beyanlarını kapsayan resmi bir sözleşmedir.

 

Bu sözleşme, aynı zamanda, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir.

 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi noterde yapılmalıdır. Bu sözleşme adından da anlaşıldığı gibi bir vaaddir. Yani satıcı, alıcıya, gayrimenkulünü belli bir tarihte satacağını vaad eder. Satış, vaad olunan tarihte yapılır.

 

Ancak satış vaadi sözleşmesi yapılmasına karşın gayrimenkulün almayı vaad edene teslim edildiği durumlar gerçekleşir. Bu durumda bilinmesi gereken bunun gerçek bir satış olmadığıdır.

 

Peki, satış vaadi sözleşmesi nasıl kesinlik kazanır? Satış vaadi sözleşmesinin kesinlik kazanması, söz konusu gayrimenkulün bir başkasına satışının mümkün olmaması anlamına gelir. Bunun için satış vaadi sözleşmesi imzalanırken, tapuya şerh verilebilir. Sözleşme alıcı ve satıcı arasında noter huzurunda imzalandığı takdirde bile tapuya şerh verilmezse, satıcı bunu bir başkasına satabilir. Bu da hiç istenmeyen bir durumla alıcıyı karşı karşıya bırakabilir. Bu durumda alıcı satıştan dolayı satıcıdan tazminat talep edebilir. Ancak bu uzun bir hukuki sürecin başlaması anlamına gelir. Bütün bu karışıklıklardan kaçınmak için konut amaçlı satış vaadi sözleşmelerinde tapuya şerh verilmesi en sağlıklı yöntem ve yoldur.

 

30.10.2017

Berkan TEMUR 2017